Co robimy

projektowanie

PROJEKTOWANIE

Wykonujemy projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze oraz świadczymy usługi w przeprojektowaniu lub zamianie urządzeń.

Wykonujemy uzgodnienia dokumentacji pod kątem sanepidu, BHP, przeciwpożarowym oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

Wykonujemy projekty dla obiektów o różnym przeznaczeniu: budynków biurowych, budynków handlowo-usługowych, budynków mieszkalnych, hal magazynowych, pomieszczeń technicznych o szczególnych wymaganiach.

Zalety usługi: precyzja i szybkość wykonania, elastyczność i otwartość na oczekiwania klientów, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.

wykonawstwo

WYKONAWSTWO

Realizacją inwestycji zajmuje się dział wykonawczy. Posiadamy bardzo dobrze wyszkolonych specjalistów w dziedzinie montażu oraz wysokiej klasy nadzór inżynierski.

Z powodzeniem wykonujemy instalacje: wentylacji mechanicznej, wentylacji oddymiającej, klimatyzacji komfortu, klimatyzacji precyzyjnej, wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej i deszczowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego, hydrantową.

Zalety usługi: dwudziestoletnie doświadczenie, kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, realizacja na terenie całego kraju, otwartość na oczekiwania klientów.

serwis2

SERWIS

W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń i instalacji świadczymy usługi konserwacji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Zakres prowadzonych przez nas prac serwisowych obejmuje: pomiar i regulację ciśnienia freonu – uzupełnianie, czyszczenie filtrów, pomiar sprawności elektrycznej, pomiar wydajności chłodniczej, sprawdzanie szczelności układu, test pracy urządzenia – pomiary temperatury.

Proponujemy, aby przeglądy urządzeń wykonywać dwa razy w roku, a w przypadku niekorzystnego środowiska dla pracy klimatyzatora co trzy miesiące, co pozwoli utrzymać urządzenia w dobrym stanie technicznym. Regularne przeglądy klimatyzatorów zapewniają maksymalną wydajność chłodniczą i zminimalizują ryzyko wystąpienia awarii.

Proponujemy podpisanie stałej umowy serwisowej. Pozwoli to na zminimalizowanie kosztów obsługi serwisu, a także zapewni Państwu szybką reakcję w przypadku awarii klimatyzacji.

Zalety umów serwisowych:

  • regularna opieka – dzięki okresowym przeglądom, testom i kontrolom – zapobiega problemom ze sprzętem i podwyższa efektywność jego pracy,
  • archiwizacja serwisu – sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji i instalacji – co ułatwia określenie przyczyn problemów z urządzeniami i minimalizuje czas potrzebny na przywrócenie pełnej sprawności,
  • szybkość serwisu – na miejsce usterki zostaje wysłany serwisant i przeprowadza naprawę,
  • krótki czas napraw,
  • serwis na wysokim poziomie – zastosowanie najnowszych osiągnięć technicznych,
  • telefoniczne wsparcie techniczne – udzielanie porad, wskazówek,
  • zmniejszenie kosztów napraw i konserwacji.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?